Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmäna råd (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

Läs remissen

Sista svarsdatum till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

2011-06-22
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein