En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

Läs remissen 

Sista svarsdatum till Socialdepartementet

2012-01-09
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein