Begrepp inom områdena vårdplatser samt överbeläggningar och utlokalisering av patienter, dnr 6.8-32505/2011

Läs missiv 

Läs Förklaringar till remiss 

Läs Informationsblad 

Läs remissmottagare 

Läs remissunderlag 

Sista svarsdatum till Socialstyrelsen

2011-11-01
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein