Begrepp för god palliativ vård

Länk till missiv
Länk till förklaring av remiss
Länk till termlista
Länk till begreppsdiagram

Sista svarsdatum till Socialstyrelsen

2011-04-21
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein